<html> <title>Mechanika Precyzyjna EXPORT-IMPORT Ryszard KoBacki</title> <head> <META HTTP-EQUIV="Content-type" CONTENT="text/html; charset=iso-8859-2"> <meta name="date" content="2009-06-23" > <META name="keywords" content="Spawania Konstrukcji metalowych, gazowe i optyczne wypalanie blach, gazowe i optyczne wypalanie blach, gicie rur na gitarce CNC 5 osi, piaskowanie i malawanie proszkowe, cynkowanie galwaniczne, dButowanie, chromowanie, czernienie, anodowanie, cicie piB, gicie blach, Precyzyjna obrbka maszynami numerycznymi (CNC) , stali, |eliwa, metali kolorowych, aluminium, tworzyw"> <META name="description" content="Mechanika Precyzyjna EXPORT-IMPORT Ryszard KoBacki"> <META http-equiv="keywords" content="Spawania Konstrukcji metalowych, gazowe i optyczne wypalanie blach, gazowe i optyczne wypalanie blach, gicie rur na gitarce CNC 5 osi, piaskowanie i malawanie proszkowe, cynkowanie galwaniczne, dButowanie, chromowanie, czernienie, anodowanie, cicie piB, gicie blach, Precyzyjna obrbka maszynami numerycznymi (CNC) , stali, |eliwa, metali kolorowych, aluminium, tworzyw"> <META http-equiv="description" content="Mechanika Precyzyjna EXPORT-IMPORT Ryszard KoBacki"> <META name="abstract" content=""> <META name="author" content="Maciej Przybylski"> <META http-equiv="pragma" content="no-cache" > <meta name="classification" content="" > <meta name="rating" content="general" > <meta name="language" content="pl"> <link rel="Shortcut icon" href="./icon.gif" /> </head> <STYLE TYPE="text/css"> <!-- TABLE.nawigacja TD { font-size: 9pt !important; font-family: Verdana; } A.adres:link, A.adres:visited { color: red; font-size: 11pt; font-family: Verdana;, sans-serif; text-decoration: none } A.adres:hover { text-decoration: underline } A.nawigacja:link, A.nawigacja:visited { color: black; text-decoration: none; font-family: Verdana; font-size: 9pt } A.nawigacja:hover { color: white; background-color: transparent; text-decoration: none } --> </STYLE> <body bgcolor="#ffffff" leftmargin="0" marginheight="0" marginwidth="0" topmargin="0"> <TABLE class="nawigacja" BORDER="0" WIDTH="100%" CELLSPACING="0" CELLPADDING="10" style="width: 100%; height: 23px; font-size: 12px;"> <TR><TD colspan="5" BACKGROUND="./index.gif" HEIGHT="100"></TD></TR> <TR> <TD bgcolor="#d1e3d6" HEIGHT="400"><font color="black"> <TABLE BORDER="1" WIDTH="100%" CELLSPACING="0" CELLPADDING="5" style="width: 100%; height: 23px; font-size: 12px;"> <TR ><TD><img src="./logo.bmp"></TD></TR> <TR><TD bgcolor="#667359" class="menu" ALIGN="center" style="text-align: center;"><A class="nawigacja" HREF="./index.html" style="cursor: help" TITLE="..."><B>Strona GBwna</A></TD></TR> <TR><TD bgcolor="#667359" class="menu" ALIGN="center" style="text-align: center;"><A class="nawigacja" HREF="./park.html" style="cursor: help" TITLE="..."><B> Park Maszynowy</A></TD></TR> <TR><TD bgcolor="#667359" class="menu" ALIGN="center" style="text-align: center;"><A class="nawigacja" HREF="./oferta.html" style="cursor: help" TITLE="..."><B> Oferta </A></TD></TR> <TR><TD bgcolor="#667359" class="menu" ALIGN="center" style="text-align: center;"><A class="nawigacja" HREF="./galeria.html" style="cursor: help" TITLE="..."><B> Galeria </A></TD></TR> <TR><TD bgcolor="#667359" class="menu" ALIGN="center" style="text-align: center;"><A class="nawigacja" HREF="./kontakt.html" style="cursor: help" TITLE="..."><B> Kontakt </A></TD></TR> <TR><TD bgcolor="#667359" class="menu" ALIGN="center" style="text-align: center;"><a class="nawigacja" style="cursor: help" TITLE="..." onclick="window.open('./formularz.php3', 'formularz', 'menubar=no,toolbar=no,location=yes,directories=yes, status=no, scrollbars=no, resizable=no ,fullscreen=no, channelmode=no, WIDTH=800, HEIGHT=490').focus(); return false" ><B>Formularz</A></TD></TR> <TR><TD bgcolor="#667359" class="menu" ALIGN="center" style="text-align: center;"><A class="nawigacja" HREF="./certyf.html" style="cursor: help" TITLE="..."><B>Certyfikaty</A></TD></TR> <TR><TD bgcolor="#667359" class="menu" ALIGN="center" style="text-align: center;"><A class="nawigacja" HREF="./wsp.html" style="cursor: help" TITLE="..."><B>Firmy wspBpracujce</A></TD></TR> <TR><TD> MECHANIKA PRECYZYJNA <br> EXPORT-IMPORT <br> RYSZARD KOAACKI <br> ul. GnieznieDska 51a <br> 62-100 Wgrowiec <br>tel. +48 67 26-29-160 <br> fax. +48 67 26-25-007</TD></TR> </TABLE> </TD> <TD bgcolor="#7a8082" ALIGN="center" WIDTH="50%" HEIGHT="400"><font color="white"> Firma powstaBa w 1979 roku zajmuje si kompleksow obrbk metali. Specjalizuje si w produkcji cz[ci do maszyn rolniczych i pojazdw samochodowych oraz do hydrauliki siBowej, cicia, gicia blach, gicia rur a tak|e spawanie r|nego rodzaju konstrukcji metalowych. <br><br> W swojej ofercie posiada rwnie| przyrzdy i akcesoria do treningu i wiczeD siBowych oraz wzki do transportu. <br><br> Bogaty i nowoczesny park maszynowy zapewnia szybkie i precyzyjne wykonanie du|ych zamwieD, a tak|e maBoseryjnej produkcji. </td> <td bgcolor="#7a8082" ALIGN="center" WIDTH="50%" HEIGHT="400"><img src="./mechanika.jpg"><br><img src="./mechanika1.jpg"></td> </TR> <TR><TD bgcolor="#667359" colspan="4" WIDTH="100%" align="center"><font color="black">Mechanika Prezycyjna EXPORT-IMPORT Ryszard KoBacki</TD></TR> </TABLE> </body> </html>