Zapewniamy możliwość rozwoju, stabilizację i przejrzyste warunki zatrudniania.

Pracuj z nami:

Kształcenie: Stawiamy na młodych, ambitnych i wykwalikowanych pracowników, dlatego co roku kształcimy 50 praktykantów, którzy mogą przez 3 lata nauki wyspecjalizować się w zawodzie i kontynuować pracę po zakończonej edukacji. (można by wstawić jakieś zdjęcie grupowe z uczniami)


2021 All rights reserved by Mechanika Precyzyjna Kołacki. Stworzone przez Ameti Technology.